Agenda  2019

Agenda 2019


El 2019, el primer any com a associació, estem planejant diverses activitats en diferents moments de l'any.

1 de Març. - Dia de Sant David

23 d'abril - Dia de Sant Jordi

27, 28, 29 de Setembre : "Cool Cymru"

Esdeveniment cultural (Mini Eistedfodd)

Esdeveniment (s) durant dos dies amb una varietat d'activitats culturals i d'altres, com ara:- 

"Festival" de cançons gal·leses / catalanes - amb Coral 

Exposició d'art contemporani gal·lès / català

Concurs de fotografia

Literatura - intercanvi de llibres o lectura de poesía

 Rugbi partit / sopar / social

Gastro galés / menjar català / Degustació de formatges i del vins

Antropologia

Intercanvi cultural

La importància del llenguatge i la identitat

Les Brigades de Gal·les i la Guerra Civil Espanyola