El Dret a la Autodeterminació

2018-12-05

Hi ha hagut molts debats en els últims anys sobre "el dret a l'autodeterminació" que he estat investigant. El dret és un principi important establert en l'article I de la Carta de les Nacions Unides que dóna dret a un poble a determinar el seu propi destí. En particular, el principi "permet a un poble triar el seu propi estatus polític i determinar la seva pròpia forma de desenvolupament econòmic, cultural i social".


L'exercici d'aquest dret pot donar lloc a una varietat de resultats diferents que van des de la independència política fins a la plena integració dins d'un estat. La importància rau en el dret d'elecció, de manera que el resultat d'una elecció popular no afecti l'existència del dret a escollir. Tanmateix, a la pràctica, el possible resultat d'un exercici d'autodeterminació determinarà sovint l'actitud dels governs envers l'afirmació real d'un poble o nació.


Per tant, si bé els estats afirmen que l'autonomia cultural pot ser més fàcilment reconeguda pels estats, les reivindicacions de la independència tenen més probabilitats de ser rebutjades per ells.


No obstant això, el dret a l'autodeterminació es reconeix en el dret internacional com un dret de procés (no del resultat) pertanyent als pobles i no als estats o governs. Sens dubte, hi haurà seguidors de l'Associació "Cymru-Catalunya" que tenen visions diferents sobre Gal·les i / o Catalunya, convertint-se en INDEPENDENT, com hauria de ser. Espero, però, que tothom accepti que el "dret" a l'autodeterminació és un important principi internacional que hauria de ser sacrosant.


Peter Harris